Věnujte jim pozornost

Mnoho se již popsalo papíru a mnoho se již vyřklo slov v pořadech rozhlasových i odvysílalo obrazových příspěvků v pořadech televizních. Přesto jsou mezi námi stále lidé, kteří svojí konzervativností a nepochopením pro moderní architekturu ženou nás do spárů zaostalých režimů, porušujících lidské práva, mezinárodní práva i naše představy o svobodě a demokracii. Vhání nás svým zastaralým totalitním myšlení do spárů zaostalé velmoci – do spárů Ruska, které vypočítavě za peníze (!) vozí americké kosmonauty do vesmíru, protože Američani nemají momentálně vlastní rakety. Zato mají hodně bojových bezpilotních letadel, takzvaných dronů a zákon, který jim umožňuje zabít kdekoliv na světě kohokoliv, kdo se nehodí do amerických představ o demokracii a amerických národních zájmech.

Moderní architektuře zelená!

Je proto třeba bojovat proti zaostalým nejen architektům a stavebníkům, ale i konzervativním uživatelům, kteří se spokojí ve svých domovech s konvenčními řešeními. Kteří stále přehlížejí nerezová zábradlí a skleněné schodové stupně a tvrdošíjně lpí na přírodních materiálech, nejraději dřevu. Fuj! Hanba jim!


Tags: